Subsidieverstrekkers

Dit project is mede mogelijk gemaakt door onderstaande Subsidieverstrekkers, Fondsen en Bedrijven. 

 

Leader Oost-Groningen

Ondersteunt initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit Oost-Groningen voor het versterken van de regionale leefbaarheid en economie. LEADER is onderdeel van het Programma Landelijk Gebied. 

provincie Groningen: Subsidie Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden

De subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden moet ervoor zorgen dat er ook echt iets gedaan wordt om de leefbaarheid te verbeteren in de Groninger krimpgebieden.

Stichting Wildervank Fonds

Sommige initiatieven uit de gemeenschap vragen wat extra zorg en steun om te realiseren. Daarom stelt de Stichting Wildervank Fonds middelen beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Steun aan projecten die gericht zijn op de verbetering van de lokale of de regionale samenleving, projecten met een sociale, culturele of ideële strekking. 

 

Projectenfonds

Rabobank Zuid en Oost Groningen steunt projecten en initiatieven die ten goede komen aan maatschappelijke doelen. Een bijzondere invulling van maatschappelijke betrokkenheid is het Projectenfonds.

Om invulling te geven aan haar maatschappelijke betrokkenheid heeft Rabobank Zuid en Oost Groningen een Projectenfonds opgericht. De bank stopt jaarlijks een deel van haar winst in dit fonds. Het Projectenfonds heeft als doel een bijdrage te leveren aan de samenleving, zonder winstoogmerk. Dit gebeurt door ondersteuning van projecten op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, educatie en maatschappij.

 

De Maatschappij van Welstand is een vereniging die tot doel heeft het protestantisme te ondersteunen. Dat doet ze sinds de oprichting van de Maatschappij in 1822 door de Hilvarenbeekse predikant Jacob van Heusden. Als verpachter van landbouwgrond is de Maatschappij van Welstand tegenwoordig nauw betrokken bij de leefbaarheid op het platteland en bij de landbouw in het bijzonder. Trouw aan haar beginselen zet de Maatschappij van Welstand ook nog steeds actief haar mogelijkheden in om plaatsen te behouden waar mensen hun geloof kunnen belijden en in de praktijk kunnen brengen.