Meer mogelijk met de Semsstraatkerk

  Zondagmiddag 

Reserveren voor de activiteiten kunt u doen via info@semsstraatkerk.nl 

Ook kunt u zich als donateur opgeven via hetzelfde e-mailadres.

Het volledige programma voor 2022/2023 kunt u hier vinden.

Voorlopige agenda Semspodium:   

Zondag 19 februari 2023 15:00 uur: Pianoconcert door Het Grieg Pianoduo www.griegpianoduo.nl 

Entree €15,-

 

Zaterdagavond 4 maart 19:30 uur: Toneelgroep "Maranatha" speelt (in dialect)

'VROUW HOLLE EN DE ZOUTMIKSER' een blijspel in vier bedrijven door Theo Akkermans. 

 

Zondagmiddag 12 maart 15:00 uur: Preek van de leek door Marjon Riksen

Deze Groningse woonde 8 jaar in Zweden waar ze gynaecoloog werd. Inmiddels woont en werkt ze alweer 15 jaar in Stadskanaal.

Haar Preek gaat over hoe wij mensen elkaar ontmoeten. Ze vergelijkt daarbij de Zweedse en de Nederlandse cultuur en illustreert dit met muziek, van Abba tot Pippi en van Beatles tot Lohues.

Trouwlocatie

Van de gemeente Stadskanaal is officieel bericht ontvangen dat het college op 6 mei 2020 besloten heeft om de Semsstraatkerk aan te wijzen als vaste trouwlocatie (huis der gemeente ten tijde van een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie).

De Semsstraatkerk vormt een kleine hechte gemeenschap en de activiteiten worden al jaren door vrijwilligers gedragen. Het gebouw ligt centraal in de wijk Stadskanaal Noord. Door het jaar heen worden er vele activiteiten georganiseerd. Zo vormt de Semsstraatkerk een laagdrempelige warme ontmoetingsplek voor alle bewoners van Stadskanaal Noord. Om dit gebouw, de oudste kerk van Stadskanaal, te behouden is een projectplan opgesteld en is de Stichting Vrienden Semsstraatkerk opgericht die onder de naam “Semspodium” diverse culturele activiteiten organiseert.

Wij zijn van mening dat de Semsstraatkerk een historisch gebouw is dat we moeten behouden voor de kerkelijke - en burgerlijke gemeente.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen dan kan die via info@semsstraatkerk.nl  worden aangevraagd.

Semspodium, een kerk in de spotlights (klik hier voor het artikel)
Film: Herbestemming Semsstraatkerk Stadskanaal

Deze film is gemaakt in het kader van 10 jaar KKNN ter inspiratie voor andere dorpen en steden omdat het initiatief om een goede herbestemming voor de kerk te vinden goed is geslaagd.

https://www.kennisvoorkrimp.nl/nieuws-10-jaar/film-herbestemming-semsstraatkerk-stadskanaal