Meer mogelijk met de Semsstraatkerk

De Semsstraatkerk vormt een kleine hechte gemeenschap en de activiteiten worden al jaren door vrijwilligers gedragen. Het gebouw ligt centraal in de wijk Stadskanaal Noord. Door het jaar heen worden er vele activiteiten georganiseerd. Zo vormt de Semsstraatkerk een laagdrempelige warme ontmoetingsplek voor alle bewoners van Stadskanaal Noord. Toch hebben wij gekeken wat er in de toekomst nodig is om dit gebouw, de oudste kerk van Stadskanaal, te behouden. Hiervoor is een projectplan opgesteld en is de Stichting Vrienden Semsstraatkerk opgericht die onder de naam “Semspodium” diverse culturele activiteiten organiseert.

Wij zijn van mening dat de Semsstraatkerk een historisch gebouw is dat we moeten behouden voor de kerkelijke - en burgerlijke gemeente.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen dan kan die via info@semsstraatkerk.nl worden aangevraagd.

 

Voorlopige agenda Semspodium:   

zaterdag 18 oktober: Optreden Bigband Big Time uit Ter-Apel

                                http://www.bigbandbigtime.nl/ 

zaterdag 2 november: uitvaartverzorging Fa. Stout: Licht om te herdenken

woensdagavond 6 november: journalist, schrijver en columnist Herman Sandman

zondagmiddag 24 november: Preek van de leek met Jan Willems

zaterdag 14 december: Lichtjestocht-Kerstwandeling

zondagmiddag 15 december: kerstconcert Vocaal ensemble Cantabile

zondagmiddag 22 december: kerstconcert Henk de Muinck