Gebouw

In oktober 1830 wordt de kerk opgeleverd. De kerk heeft 7400 gulden gekost.

Rond 1850 werd de toren gebouwd en het uurwerk is in 1866 geschonken door de stad Groningen. Dit jaartal is aan de kanaalzijde van de toren onder de wijzerplaat waarneembaar.

De ingang van de kerk bevond zich oorspronkelijk in de noordelijke zijgevel. Vanaf de Kerklaan is dit nog aan het metselwerk te zien. Aan weerszijden van de toren bevinden zich twee gebrandschilderde ramen, een geschenk van de gemeente bij het honderdjarig bestaan van de kerk in 1930. Het is een geabstraheerde voorstelling met tafel en kaars en aan de bovenzijde een geaccoleerde versiering met in het midden een zon, waaruit stralen.

Het orgel dateert van 1920. In 1963 is in het bestaande front een nieuw orgel gemaakt door de firma Van Vulpen uit Utrecht. Ook de aanwezige frontpijpen zijn toen door nieuwe vervangen

De eerste preekstoel uit 1830 bevond zich aan de zuid-oostwand. in 1926 werd de preekstoel verplaatst naar de noord-oost zijde, waar in 1940 ook de derde en in 1960 de vierde preekstoel kwam. Bij de renovatie in 2016 is een nieuwe preekstoel in 19e eeuwse stijl geplaatst op de originele plaats aan de zuid-oost wand.

In 1926 werd de indeling van het kerkmeubilair veranderd. In 1932 begon de toren te wankelen en moest hij worden gerestaureerd. In 1988 onderging de toren opnieuw een restauratie. De kerk is in 1955 gerestaureerd en in 1991 van binnen opgeknapt. Het gewelf is schoon gemaakt en geschilderd, terwijl ook de muren van een nieuwe verflaag zijn voorzien.

In 1988 zijn koperen dakgoten aangebracht, ogenschijnlijk een overbodige voorziening, maar het bleek dat de muren en de fundamenten veel te lijden hadden van de zure regen. Daar had men in de eerste 150 jaar van het bestaan nog niet zoveel last van!

Tenslotte werd de toren in 2007 opnieuw gerestaureerd nadat er zwam geconstateerd was.

Het kerkgebouw werd in 2008 voorzien van een nieuwe dakbedekking.

In 2015/2016 heeft het interieur een complete metamorfose ondergaan om het gebouw multifunctioneel te maken.