Gebouw

De Semsstraatkerk vormt een kleine hechte gemeenschap en de activiteiten worden al jaren door vrijwilligers gedragen. Het gebouw ligt centraal in de wijk Stadskanaal Noord. Door het jaar heen worden er vele activiteiten georganiseerd. Zo vormt de Semsstraatkerk een laagdrempelige warme ontmoetingsplek voor alle bewoners van Stadskanaal Noord. Toch hebben wij gekeken wat er in de toekomst nodig is om dit gebouw, de oudste kerk van Stadskanaal, te behouden. Hiervoor is een projectplan opgesteld en is de Stichting Vrienden Semsstraatkerk opgericht.

Wij zijn van mening dat de Semsstraatkerk een historisch gebouw is dat we moeten behouden voor de kerkelijke - en burgerlijke gemeente.

Met de herinrichting en renovatie denken we het gezichtsbepalende kerkgebouw zeker te stellen voor Stadskanaal.

Uitvoering:

 
Er is naar gestreefd de kerkzaal zo in te delen dat deze door de week (en zondags)  gebruikt kan worden door diverse clubs, verenigingen en voor buurtactiviteiten.

Hiervoor zijn de banken verwijderd en is een vlakke vloer met podium aangebracht.

De kerkzaal is dan te gebruiken voor concerten, ruilbeurzen, exposities, buurtvergaderingen, (shanty)koren, bingo avonden enzovoort.  Dus de activiteiten die voor de buurt gewenst zijn en de leefbaarheid bevorderen.

De kerk blijft dan in de toekomst waar hij vroeger voor is gebouwd, een centrum in de buurt.

De Stichting Vrienden Semsstraatkerk heeft een programmaraad opgericht en deze zal proberen diverse aktiviteiten te ontplooien.

Daarnaast is het mogelijk dat ook derden gebruik kunnen maken van het gebouw. Daarvoor kunt u contact opnemen met het bestuur via het contactformulier op deze website. Voor 2016 zijn daarvoor huurtarieven vastgesteld.

Voor foto's van de verbouwing kijk dan op fotoalbum "sloop en verbouwwerkzaamheden" waar foto's van de hele verbouwing zijn te vinden.

Klik op onderstaande foto voor het online fotoboek van de verbouwing. Het album is ook te bestellen voor €40 (excl. verzendkosten) via info@semsstraatkerk.nl 

 

 

 

 

 

 

Openingsvideo met opnames van de renovatie