ANBI

De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling)

Dit betekent dat eventuele giften met een factor 1,25 aftrekbaar zijn voor uw belastingaangifte.

Het IBAN nr. van de Stichting Vrienden Semsstraatkerk is : NL06 RABO 0155 2264 28 t.n.v. Stichting Vrienden Semsstraatkerk

De Balans van Baten en Lasten 2022 kunt u lezen door de link aan te klikken.