Privacyregelement AVG Stichting Vrienden Semsstraatkerk

De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU2016/679 GDPR General Data Protection Regulation), hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze Privacyverklaring wordt in detail uiteengezet hoe Stichting Vrienden Semsstraatkerk met uw persoonsgegevens omgaat en hoe wij registreren en verwerken.


Gegevens van de organisatie
Naam          Stichting Vrienden Semsstraatkerk (ANBI)
Postadres   H.J. Kniggekade 4, 9503 RG Stadskanaal
K.v.K.          60316802 RSIN853855468
IBAN           NL06 RABO 0155 2264 28
E-mail         info@semsstraatkerk.nl 
Website      www.stichtingvriendensemsstraatkerk.nl , www.semsstraatkerk.nl 

Facebook    https://www.facebook.com/Semsstraatkerk/