Preek van de leek door Gerrit Berkhoff

- hoe hij in het onderwijs van het Frans terecht kwam
- wat daar allemaal
gebeurde en hoe ik daar weer uitkwam
- het belang en plezier van lezen en literatuur
- letters, woorden en idealen

Deze preek van de leek kunt u terugzien via https://vimeo.com/906423881