Herfstfair-Anders 3 oktober 2020

Een combinatie van Coronabelemmeringen en onderbemensing maakt dat we de originele Herfstfair moesten afblazen.

Jammer, want het is een gezellige traditie.

Op zaterdag 3 oktober organiseren wij een Herfstfair-Anders.

De gebruikelijke lekkere Drentse bollen en gevulde koeken van het Veenmuseum kunt u bestellen en afhalen.

Daarnaast worden ook weer kniepertjes aangeboden.

U kunt uw bestelling doorgeven door het invul bestelformulier op te slaan, deze in te vullen en via de mail info@semsstraatkerk.nl terug te sturen.

Bellen kan natuurlijk ook: 06 20 15 09 15

U kunt uw bestelling doorgeven tot uiterlijk 21 september 2020.

U betaalt het bedrag op:

NL 06 RABO 0155226428

Onder vermelding van Herfstfair-Anders

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen zullen we u laten weten op welke tijd u welkom bent om de bestelling af te halen. 

Wanneer de situatie het toelaat zullen nog extra producten te koop aangeboden worden, te denken valt aan bloemstukken.

De opbrengst van de Herfstfair-Anders is voor twee doelen:

  1. Stichting Leergeld Stadskanaal

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede.

 Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! 

     2. Stichting Vrienden Semsstraatkerk